A SWOT analízis egy olyan elemzési típus, melynek célja hogy egy szervezet életében feltárja egy adott folyamatban, termékben, szolgáltatásban, környezetben, stb. rejlő piaci lehetőségeket és ez által segítse a döntések meghozatalát, a jövőbeli célkitűzéseket és azok megvalósítását. Segítségével meghatározhatjuk az analizált termék/folyamat, stb. pozitív és negatív tényezőit, a lehetőségeket és a veszélyeztető körülményeket, akár országok, földrajzi régiók, kisebb területek, községek átfogó elemzésére is alkalmazható.

A SWOT analízis elnevezése egy angol nyelvű rövidítésből ered, négy szó kezdőbetűjét vonja össze: Strenghts-Erősségek, Weaknesses-Gyengeségek, Opportunities – Lehetőségek és Threats-Veszélyek. Az erősségek a belső pozitív tényezőkre utalnak, a gyengeségek a belső negatív tényezőkre, a lehetőségek a kedvező külső körülményekre, a veszélyek, pedig a külső negatív hatású, gátoló tényezőket azonosítják be.

Egy olyan hatásos módszer, mely nem kizárólag pillanatnyi helyzetelemzésre szolgál, hanem, előrevetíti a problémák megoldásának jövőbeli eszközeit, a hiányosságok pótlásának lehetőségeit, de ugyanakkor azokat a tényezőket is, melyek gátolhatnak a fejlődésben. Tulajdonképpen a stratégiai tervezés első lépését, első szakaszát képezi, mely, ha helyesen vonjuk le a következtetéseket és jól határozzuk meg a jövőben követendő célokat, figyelemre méltó eredményekhez vezethet.

Elsősorban községünk belső környezetét fogjuk tanulmányozni (erősségek és gyengeségek), melyek segítségével megtudjuk milyen adottságokkal, erőforrásokkal rendelkezünk, valamint azt is melyek azok az adotsságok, infrastruktuális elemek melyek hiányoznak.

A külső környezet (lehetőségek, veszélyek) elemzése által beazonosítjuk a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket, a kedvező körülményeket, valamint azt is melyek a nehezen megvalósítható tervek, melyek az előttünk álló akadályok melyekkel szembesülni fogunk, melyek késleltethetik, visszafoghatják vagy megakadályozhatják a fejlődést.

 

TÉRSÉGBEN VALÓ ELHEKLYEZKEDÉS

Erősségek

Ipp község a Berettyó völgyében, a Somlyói- és Kémeri Dombság találkozásánál helyezkedik el, 17 km távolságra a legközelebbi várostól, Szilágysomlyótól (Ip falutól mért távolság) és viszonylag kis távolságra Váradtól;

a DN 19B nemzeti út vág keresztül rajta;

vasúthálózat jelenléte;

az összes környező falu könnyen megközelíthető;

Gyenge pontok

viszonylag nagy távolság választ el a megyeközponttól, Zilahtól (47 km);

Lehetőségek

üres területek jelenléte a községen belül, melyek lehetővé teszik fejlődését, a lakott területek bővítését, új épületek létrehozását;

Veszélyek

Szilágysomlyó és más fontos községek jelenléte a közelben, mely negatív hatással lehet községükre a befektetések szempontjából; fent áll a lehetősége annak, hogy az állami, európai úniós befektetések vagy a privát befektetők, más környékbeli fejlesztési területet célozzanak meg községünk helyett;

 

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS LAKÓKÖRNYEZET

Erősségek

szemet gyönyörködtető természeti tájak, melyek pihenőkre, sétákra csalogatnak; tiszta, szennyezetlen levegő;

vízrajzi adottságaink – Berettyó folyó jelenléte, kénes-kálciumos-timsós ásványvíz jelenléte, mely nagyon ritka Romániában;

jó állapotban lévő, gazdag erdei növényzet, melyet nem fenyeget kiszáradás vagy szennyezés veszélye;

gazdag és változatos állatvilág, mely vadászat és halászat gyakorlására nyújt lehetőséget;

nagy kiterjedésű legelők és erdei tisztások jelenléte, melyek az állattenyésztéssel hozhatók összefüggésbe;

a község területén nem található ipari szennyezőforrás (gyárak hiánya);

mérsékelt kontinentális éghajlat, mely kedvező a mezőgazdaségi és szabadidős tevékenységek gyakorlására, nyugtató – semleges, klímaterápiára alkalmas bioklíma;

gyalogtúrákra, falusi hétvégékre / vakációkra alkalmas környezet, jól megőrzött falusi élőhelyek;

hatásos, jól működő szemétgyűjtési- és szállítási rendszer;

Gyengeségek

hegységek hiánya;

a környezetvédelmi szabályok és törvények ismeretének hiánya, az emberek hanyagsága, nemtörődömsége a környezetvédelem és annak fontossága iránt;

földcsuszamlásoktól fenyegetett zónák jelenléte (Zovány, Alsókaznacs);

Lehetőségek

ökológikus mezőgazdasági tevékenységek gyakorlása;

víztisztító rendszer kialakítása, mely újrahasznosítja a használt vizet;

a térség komoly esélyekkel indulhatna a faluturizmus fejlesztése terén, melynek keretein belül hasznosíthatnánk természeti adottságainkat, erőforrásainkat (domborzat, éghajlat, növényzet, állatvilág) különféle szadadidős tevékenységek keretein belül (gyalogtúrák, klímaterápia, halászat, vadászat);

ökológiai nevelés – a környezetvédelemre és ökológikus életmódra nevelő tananyagok létrehozása és bevezetése – fontos megértetni a gyerekekkel a fenntartható fejlődés fogalmát és annak fontosságát, hiszen ők a jövő generációja, rajtuk múlik élőhelyünk sorsa, energiatakarékosságra, racionális életmód folytatására kell nevelnünk gyerekeinket, fiataljainkat (azonban ez elég nehezen valósítható meg, addíg míg a felnőtteket sem érdekli a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hisz ők azok, akiktől a gyerekek tanulnak és példát vesznek);

Veszélyek

szélsőséges éghajlati események kockázata (árvíz, szárazság, jégeső, fagy, jelentős hőmérsékleti ingadozások, alföldi bioklíma (ingerklíma) jelenléte), melyek komoly anyagi károkat okozhatnak gazdasági szempontból és megterhelőek lehetnek az emberi szervezet számára (bioklimatikus stressz);

a víz és a talaj szennyezése szennyvízcsatorna hiányából kifolyólag;

annak ellenére, hogy számos földcsuszamlás által veszélyeztetett zóna van községünk területén belül hiányoznak a talajerózió elleni műszaki létesítmények; ennek fő oka az erre irányuló pénzösszegek és fejlesztési tervek hiánya;

a gazdák hanyagsága, közömbössége a környezetvédelem és az ökológikus mezőgazdaság és életvitel iránt;

 


INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGOK ÉS FELSZERELTSÉG

Erősségek

községünkön áthalad a DN 19B nemzeti útvonal, mely 6 km-en keresztezi Ipp és Zovány településeket;

a község falvai könnyen megközelíthetőek, az összekötő utaknak köszönhetően, melyek 90%-ban aszfaltozott utak: a Dj 109P , 12,5 km hosszúságú útvonal Kémer-Ip-Alsókaznacs-Felsőkaznacs-Halmasd településeket köti össze, a Dc 96 útvonal, pedig Zoványfürdő-Puszta közt biztosítja az összeköttetést (3,3 km);

vasútvonal jelenléte a községen belül (Ipp és Zovány falvakat keresztezi), mely a megye különféle településeire biztosít személyszállítást, de olyan fontosabb városokba is, mint Várad, Bukarest, stb.;

a község minden települése el van látva elektromos árammal;

vízszolgáltató rendszer jelenléte;

a mobiltelefon hálózati lefedettsége viszonylag jó az egész község területén belül;

a tradicionális építészeti stílus megőrzése (XIX. századból származó parasztházak)

nevelési-oktatási intézmények jelenléte (4 óvoda, 4 iskola);

4 kultúrotthon, 2 posta, községi könyvtár, CEC BANK jelenléte;

2 orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, gyógyszertár jelenléte;

13 vallásos építmény (3 ortodox templom, 2 református, 2 római-katólikus, 3 baptista imaház, 2 adventista imaház, 1 görög - katólikus);

az iskolás gyerekek szállítását biztosító mikrobusz létezése;

Gyengeségek

községünkben nincs kanalizálás és sok háztartásnak emésztőgödre sincs, így van rá példa, hogy olyan helyekre engedik az emberek szennyvizeiket, ahova nem lenne szabad, szennyezve ezáltal a talajt, valamint a felszíni és talajvizeket is;

a betegségek diagnosztizálásához és gyógyításához szükséges modern felszerelések hiánya;

versenyképes sportinfrastruktúra hiánya, sportpályák rossz állapota, hiányos felszereltsége;

székek hiánya a kultúrotthonokban;

ravatalozó kápolna hiánya;

Lehetőségek

helyi építési alapanyagok felhasználása az infrastrukturális kiadások csökkentésének érdekében;

a Felsőkaznacsi és Alsókaznacsi kultúrotthonok kibővítési programjai;

a kultúrotthonok székekkel való ellátása;

modern sportinfrastruktúra létrehozása, kellőképpen felszerelt sportpályák;

Veszélyek

az európai és nemzeti befektetési programok, más, községünknél fontosabbnak és elsődlegesebbnek tartott zónák felé való irányulása;

egyes finanszírozási programok felfüggesztése/félbeszakadása/stagnálása a globális gazdasági krízis miatt vagy a nem megfelelő kezelésből, pézgazdálkodásból kifolyólag;

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK (Nevelés, kultúra, munkaerő)

Erősségek

a lakosság sokszínűsége, különféle kultúrák összefonódása (magyar, román, szlovák, roma) és 6 fajta vallást követő közösségek békében való együttélése (ortodox, refomátus, római-katólikus, görög-katólikus, baptista, adventista);

felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok viszonylag magas aránya – a helyi munkaerő jelentős része rendelkezik egyetemi oklevéllel;

szakképzett, jól felkészűlt óvónők, tanítók, tanárok jelenléte az óvodákban, iskolákban (jelenleg községünk nem rendelkezik szakképzetlen helyettesítő tanárokkal);

szakképzett szociális asszisztens jelenléte, aki a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyekkel foglalkozik;

Ipp általában csendes község, a bűncselekmények aránya alacsony, ritkák az olyan incidensek, tevékenységek melyek zavarnák a lakosok nyugalmát vagy amelyek pánikot keltenének az emberek körében, kisebb lopások, verekedések melyek más településekre is jellemzőek itt is előfordúlnak;

Gyengeségek

viszonylag alacsony népsűrűség;

olyan szegény családok jelenléte, melyek az alacsony kereset miatt a megélhetés határán tengődnek;

a roma népesség nehézkes szociális alkalmazkodása;

a lakosok pesszimista mentalitása,változáshoz, újhoz való negatív, elutasító hozzáállása , az új kipróbálásától, kockázat vállalásától való félelem;

Lehetőségek

kezdményezni merő helyi lakosok jelenléte, akik elért sikereikkel pozitív példát mutatnak, bátorítva másokat is, hogy merjenek új dolgokba belevágni, merjenek nagyot álmodni és tenni azért, hogy tervük sikeres legyen;

a helyi vezetőség bevonása a lakosság életébe, érdeklődés a lakosok problémái vagy tervei iránt, nyitottság az üzletemberekkel, befektetőkkel való partnerségek kialakítására;

a kivándorlókat hazacsalogató politika létrehozása, agro-business (modern mezőgazdaság) és turizmus fejlesztése által; munkahelyek létrehozása, a fiatal befektetők, vállalkozók segítése, Európai Úniós támogatásokról való informálása;

Veszélyek

munkalehetőség hiánya a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok körében;

a fiatalok városra költözése, más országokba való kivándorlása munkahelyek hiánya miatt, a lakosság elöregedése, a falvak elnéptelenedése;

születési arány folyamatos csökkenése, az aktív népesség arányának csökkenése, a fiatal emigránsok végleges elköltözése;

 

KÖZGAZDASÁG (mezőgazdaság, turizmus, kereskedelem, szolgáltatások)

Erősségek

a mezőgazdaság számára szükséges természeti erőforrások és tényezők (talaj, éghajlat, vízrajzi erőforrások), nagykiterjedésű szántóföldek és legelők jelenléte;

állattenyésztésnek kedvező éghajlat, domborzat , növényzet; szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertésfélék, lovak tenyészthetőek;

régi hagyományok megőrzése egyes helyi erőforrások feldolgozásában (borászat, szilvapálinka főzése);

olyan vállalatok jelenléte, melyek különféle közgadasági tevékenységeik során munkahelyeket biztosítanak;

aktív, sikeres vállalkozók jelenléte a községen belül, akik példaként szolgálhatnak a vállakozó szellemű fiatalok számára;

privát befektetések, fejlesztések a szolgáltatások, elszállásolás, szórakoztatás terén, melyben a SC TRANS BITUM SRL motelnek van jelentős szerepe;

Gyengeségek

a mezőgazdasággal foglalkozó lakosok magas átlagéletkora, olyan elavult mezágazdasági járművek, felszerelések, tehnológiák alkalmazása, melyek nem tudnak lépést tartani a mai elvárásokkal;

a mezőgazdasági területek szétszóródása, birtoklási problémák;

az átlagtermelés csökkenése;

a befektetők étel és ital forgalmazása felé való irányulása (élelmiszer üzletek, bárok), más kereskedelmi ágak megcélzásától való félelem;

marketing részleg hiánya a meglévő vállalatoknál;

Lehetőségek

értékes természeti erőforrások és kedvező körülmények jelenléte, melyek lehetővé teszik az ökológikus mezőgazdaság és agrobusiness fejlesztését, gyakorlását;

mezőgazdasági farmok létrehozása és azok Európai Úniós elvárásoknak megfelelő kialakítása, felszerelése, helyi tradicionális növényi és állati eredetű termékek előállítása és forgalmazása;

a termelők mezőgazdasági egyesületekbe való csoportosulása az Európai Úniós támogatásokhoz való könnyebb hozzáférés valamint a nagyobb termelési mennyiség érdekében; a gazdák kisegíthetik egymást, megoszthatják tapasztalataikat, közösen dönthetnek dolgokról;

helyi marketingpolitika létrehozása és más piacokra való belépési stratégia kialakítása;

helyi tradicionális termékeket előállító és bemutató műhelyek kialakítása;

faluturizmus, agroturizmus és borturizmus fejlesztésének kedvező körülmények;

az Európai Únió falufejlesztésre irányuló támogatásainak megpályázása;

szakképzett fiatalok jelenléte a lakosok körében, akik bár nem sok tapasztalattal rendelkeznek, de nyitottak az új dolgokra és kevés bátorítással és támogatással komoly eredményeket érhetnének el a modern mezőgazdaság, a faluturizmus, agroturizmus vagy borturizmus terén;

Veszélyek

globális gazdasági válság, mely negatív hatással van mind a már működésben levő helyi vállalatokra mind a jövőbeli befektetési lehetőségekre;

a mezőgazdaság megélhetési szinten való gyakorlása, saját vállalkozás létesítése és a termelés mennyiségének növelése helyett;

Úniós elvárásoknak megfelelő állati eredetű alapanyagokat feldolgozó létesítmények hiánya;

a fogyasztók növekvő igényei az élelmiszeripari termékek terén negatítv hatással lehetnek az olyan tradicionális termékekre, melyeknek előállítási körülménye, csomagolása nem felel meg az úniós követelményeknek;

a mezőgazdasággal foglalkozó specialisták alacsony száma, az érdeklődés hiánya a fiatalok körében a mezőgazdasági tevékenységek iránt, az eléjük tárulkozó mezőgazdaságban rejlő jelentős pénzügyi hasznok ellenére;

az emberek egyoldalú, megrögzött gondolkodásmódja, meggyőződéssel hiszik és állítják, hogy csak a már kipróbált, jólismert dolgok működhetnek, félnek az újtól, az ismeretlentől, a kockázattól, a befektetésektől, nem érdeklik őket a helyi értékek és adottságok, a turisztikai lehetőségek, a turizmus általában;

az Európai Únió által felkínált fejlesztési lehetőségek, támogatások egyáltalán nincsenek kihasználva;

olyan elszállásolási infrastruktúra hiánya, mint a panzió, vadászház;

a lakosság hiányos vagy minimális ismeretei a környezet és a mezőgazdaság fenntartható fejlődéséről, a környezetvédelemről és mindezek lényegéről;

finanszírozási programok felfüggesztése, megszakadása vagy számbeli csökkenése főként a globális gazdasági és pénzügyi válság miatt, de egyes kormányzási, kezelési problémáknak köszönhetően is;

 

KULTURÁLIS KÖRNYEZET

Erősségek

a kulturális értékek megőrzése; számos vallásos jellegű építmény jelenléte, melyek mindamellett, hogy sokszínűek, komoly történelmi jelentőséggel is bírnak;

egyes hagyományok és mesterségek megőrzése, 2 falumúzeum jelenléte Ipp és Zovány falukban, melyek elődjeink több évtizedes munkájának alkotásait, hagyatékait őrzik;

helyi jellegzetes gasztronómiai termékek (lekvár, bor, szilvapálinka);

a „CIBERMÁK” Kulturális Egyesület létezése, mely különféle rendezvényeket, előadásokat, programokat szervez és rendez;

Gyengeségek

komolyabb szintű fejlesztésre nincsenek elégséges pénzügyi források;

összekötő szektorok hiánya, hiányzik a faluturizmus, melyen belül különféle kulturális és szabadidős tevékenységek gyakorolhatóak;

egyoldalú helyi brand kialakulása, annak ellenére, hogy községünk számos értékes természeti adottsággal és értékkel rendelkezik – Ipp község szinte kizárólagosan csak az 1940-ben lezajlott szomorú eseményekről ismert, melyre napjainkban Ipp falu központjában álló emlékmű és egy, a helyi temetőben található nagy sírhely utal;

Lehetőségek

faluturizmus, ezen belül kulturális - vagy vallási turizmus kialakulására és fejlesztésére való potenciál, a meglévő adottságok és értékek tudatosítása, ismertetése, reklámozása;

falufejlesztésre irányuló Európai Úniós programok kihasználása, melyek által kihasználhatóak, értékesíthetőek történelmi, vallási, nőpművészeti hagyatékaink, de természeti adottságaink is;

direkt befektetések különféle tradicionális vásárokba, piacokba, fesztiválokba, borversenyekbe, kiállításokba és más helyi rendezvényekbe;

Veszélyek

a lakosok eltérő mentalitása, gondolkodásmódja, véleménye a kultúráról, vallásról, történelemről és az érték fogalmáról;

folyamatosan változó jogrendszer;

egyes kűlföldi szokások felvétele sajátjaink megőrzése, értékesítése helyett;

 

          Mivel a mi küldetésünk az, hogy felmérjük községünk adottságait és lehetőségeit a lehető leghatásosabb értékesítés és a nem kedvező feltételek kiküszöbölésének, a hibák korrigálásának, a hiány pótlásának céljából, nem állunk meg a község elemzésénél, hanem elvégezzük a stratégiai tervezés további lépéseit is. Megfogalmazzuk a létező lehetőségeket és stratégiákat, amelyek segítségével megoldhatjuk a beazonosított problémákat, korrigálhatjuk a hibákat, pótolhatjuk a hiányosságokat. Majd ezt a szakaszt a stratégiák végrehajtása és az eredmények elemzése fogja követi, végül, pedig gyakorlatba ültetjük, azaz megvalósítjuk a fejlesztési tervet.