Történelmi adatok

        Ipp előnyös földrajzi elhelyezkedéssel és kedvező természeti feltételekkel rendelkező község, melyeknek köszönhetően, ez a vidék már az őskorban is emberlakta terület volt. Az itt végzett arheológiai kutatások bebizonyították, hogy Ippen és és Zoványon már a kőkorszakban éltek emberek, azonban az első hivatalos dokumentum, amely, mint település igazolja létezésüket, a Váradi Regestrum (jegyzőkönyv).

A községközpont, Ipp falu első írásos említése 1208-ból fordul elő először Ypu néven, jelenlegi elnevezése 1854-ből származik.

Alsókaznacsot 1213-ban említi először oklevél Coznis néven, Zoványt 1249-ben, Terra Zwan néven, Felsőkaznacsot 1341-ben Kosnich néven, Zoványfürdőt, pedig 1913-ban.


A népesség fejlődése

         A népesség fejlődését követve, az utóbbi évben a lakosság számának folyamatos csökkenése figyelhető meg, azaz negatív fejlődés megy végbe. Míg 1990-ben a község lakossága 4.290 fő, 2011-ben már csak 3.598 lakos él a község településein belül. A népesség csökkenése, főként, de nem kizárólagosan gazdasági jellegű tényezőkkel indokolható. A közelben levő városi települések magukhoz vonzzák a fiatal munkaerő jelentős részét, valamint az utóbbi években a fiatalok Európai országokba való kivándorlása is megszokott eseménnyé vált, főképp Olaszországot, Spanyolországot, Németországot, Magyarországot és Angliát említjük itt. A fiatal és középkorú lakosok számának csökkenése, a népesség elöregedéséhez és ezáltal a munkaerő csökkenéséhez vezet. 

         Az utolsó népszámlálás adatainak megfelelően (2011) a község 3598 lakosából 1736 magyar, 1348 román, 421 roma és 93 szlovák etnikumu.